VIAVIS střežíme podtatné VIAVIS střežíme podtatné

Bezpečnost

Úvodní bezpečnostní konzultace více

Základní posouzení stavu bezpečnosti a návrh opatření. Jednodenní kontrola stavu toho, jak jste chráněni před nebezpečím zvenku i uvnitř.
Hlavním cílem špionážních útoků již nejsou vrcholoví manažeři. V roce 2012 byli nejčastější obětí těchto typů útoků ve všech odvětvích pracovníci s přístupem k duševnímu vlastnictví a s přístupem k prodejním informacím.

Zloději informací pokračují v hledání nových způsobů, jak krást data z organizací všech velikostí. Počet špionážních útoků na menší firmy se loni meziročně zvýšil na trojnásobek.

Outsourcing bezpečnostního manažera více

Pravidelný dohled na stav zabezpečení bezpečnosti vaší společnosti. Nemusíte zaměstnávat bezpečnostního manažera. Řešení bezpečnosti společnosti za rozumnou cenu na profesionální úrovni.
Ochrana osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů více

Aplikace zákonných opatření zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v praxi. Víte, že v případě jejich úniku a neprokázání, že jste je účinně chránili, se dopouštíte trestného činu?
Personální bezpečnost - soubor opatření pro efektivní řízení ochrany informací ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec více

Naše praxe nám ukazuje, že většina zaměstnanců má pracovní smlouvu sepsanou nedokonale, není poučena, jak má být atd. Zaměstnavatel často nezná svá práva, své povinnosti a neumí se před svými zaměstnanci patřičně ochránit.

V případě zneužití zaměstnavatelových informací jsou nepostižitelní. Toto je jen střípek toho, co lze včas napravit.

Problematika ochrany osobnosti, řešení nedovoleného sledování a odposlechů více

Většina lidí si myslí, že se jich odposlech nemůže týkat. „Kdo by se o nás zajímal a proč?“ – říkají.

A vás by nezajímalo, co se povídá u konkurence?

Podívejte se prosím na internet, kolik existuje firem, které nabízejí sledovací techniku v libovolné kvalitě a ceně. Tak proč se jim tak daří a kdo je jejich klient? Nestojí to za zamyšlení? My to vidíme dnes a denně.

Vypracování znaleckých posudků v oblastech bezpečnosti informací, informačních systémů a datových sítí více

V našem týmu máme, mimo jiné, zkušené soudní znalce pro oblast bezpečnosti informací.  Spolupracujeme při soudně-znaleckých analýzách s policií ČR a českými soudy i jinými institucemi.
Ochrana informací v bankách a finančních institucích, řízení operačního rizika více

Finančnictví je jedna ze zásadních oblastí, na kterou se specializujeme a rozumíme jí.
Outsourcingové studie a projekty pro banky a finanční instituce pro naplnění požadavků regulátora (v národních podmínkách České národní banky) více

Nejedna banka nebo leasingová společnost by bez nás nebyla tím, čím je. Národní banka je s naší prací spokojena, když ji následně kontroluje. Existuje snad lepší reference?
Prevence a řízení rizik podvodů, ochrana proti krádežím a defraudaci více

Většina společností navrhuje své procesy tak, aby byly efektivní a levné –  co nejkratší průběžná doba výroby, efektivní a rychlá logistika a malá administrativa.

Bezpečnostní hledisko, tedy otázka, jak jsou tyto procesy odolné vůči ztrátě informací, materiálu, výrobků, či majetku, se obvykle neřeší. Naši odborníci vám pomohou nalézt vaše slabiny, navrhnou řešení a zajistí tak maximálně možné snížení rizika krádeží a dalšího kriminálního chování vycházejícího zpravidla od zaměstnanců.

Řešení krizových situací – detektivní služby při vyšetřování bezpečnostních incidentů, dokumentace stop, realizace rychlých protiopatření více

Ukradli vám informaci? Máte podezření, že se vám ztrácí vaše zboží? Mizí vám pouhý odpad v podobě vzácných kovů a nechcete volat policii. Pak jste na správné adrese. Jsme diskrétní.
Expertní oceňování informací - pojmenování informací a jejich hodnoty více

Každá společnost vytváří v průběhu času své vlastní KNOW-HOW, které má velkou hodnotu především pro ni, ale také pro konkurenci a mnoho dalších.

Je-li vám způsobena jejich ztráta nebo jiné zneužití, pak na otázku policie jak velká hodnota se vám ztratila, můžete pouze odpovědět, že „VELKÁ“. Jistě sami cítíte, že pojem „VELKÁ“ není pro jakýkoli úřad relevantní. S naší pomocí se takovéto odpovědi vyhnete.

Penetrační testy - praktické prověření funkce bezpečnostních mechanismů, simulací reálného bezpečnostního incidentu více

Penetrační test je pokus o získání konkrétní informace simulací reálného útoku. Výsledkem testu je poměrně přesný obrázek o tom, čeho by mohl dosáhnout skutečný útočník. Odstraníme falešný dojem, že jsou vaše systémy dostatečně chráněny a zásadním způsobem zvyšujeme bezpečnost nejen následnými opatřeními, ale i v povědomí zaměstnanců.

Poradenství a konzultace při řešení architektury bezpečnostních systémů a komplexní bezpečnost v ICT systémech více

Nabízíme nezaujatý pohled zvenčí. Navrhujeme architekturu vaší sítě tak, aby byla nastavena nejen bezpečně, ale zohledňujeme i její další aspekty v relaci cena – výkon. Jsme konstruktivními oponenty vašich ICT odborníků, které vy zpravidla nemůžete kontrolovat, protože jejich práci prostě neumíte.

Outsourcing perimetru sítě a bezpečnostní infrastruktury více

Jsme praktičtí odborníci. Máme zkušenosti s problematikou, která je úzce specializovaná a kterou zpravidla běžní správci sítě neumí, ačkoliv to rádi tvrdí.
ISMS – (Information Security Management System) Systém řízení bezpečnosti informací (Soubor procesů a postupů ochrany informací) více

ISMS je efektivní dokumentovaný systém řízení a správy informačních aktiv. www.isms.cz

Tento systém začínají hojně využívat všechny organizace (bez ohledu na velikost či obor činnosti), pro které jsou informace a informační technologie klíčovou součástí podnikatelských procesů, nebo které spravují citlivá data svých klientů a mají potřebu efektivně a komplexně zajistit jejich bezpečnost.

GDPR compliance více

Srovnávací analýza míry splnění požadavků NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR

  • posouzení stavu a dostatečnosti stávajících opatření v oblasti ochrany osobních údajů a rozsah jejich použitelnosti pro implementaci podle GDPR,
  • návrh opatření a způsobu jejich implementace, nezbytných k naplnění požadavků podle GDPR.