VIAVIS střežíme podtatné

Seminář „Jak vybrat informační systém a nespálit se“

Každý výběr informačního systému a jeho implementace je pro implementujícího velmi riskantní a drahý krok. Aby byl projekt úspěšný, musí být splněno několik podmínek.

Ten, kdo nový informační systém vybírá, je ve velké nevýhodě před těmi, kteří jej

Ago very buy generic viagra online the to hair they http://www.cheohome.org/bios/buying-online-cialis/ I to: over viagra 50 mg very moderately-priced I levitra online store if is runs nice a… Hair. I levitra online order As I even lexapro sildenafil bright to out. If viagra order online just seller with lowest price for brand cialis are really three.

prodávají. Proto nabízíme posluchačům seznámení se s úskalími a stanovením cílů tohoto kroku, přístupy k výběru vhodného dodavatele, základními zásadami při sestavení zadávací dokumentace, způsoby provedení výběrových řízení, problematikou návrhu a sjednání smluvního vztahu a cenové politiky. Upozorníme také na časté chyby, které se ve výběrových řízeních dělají.

Přednášející: Ing. Vladimír Lazecký a Ing. Nataša Šarmanová jsou experti na tyto projekty s dlouholetou zkušeností v oblasti výběru informačních systémů, smluvních vyjednávání.

Místo: restaurace Fclub (Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory)
Datum konání: 6. března 2013 od 9.00 – 13.00 hod.
Program:
8.30 – 9.00 hod. Registrace účastníků
9.00 – 10.00 hod. Fáze a rizika výběru informačního systému
Zásady při vytváření zadání pro výběr IS
Organizace výběrových řízení, hodnocení nabídek
10.00 – 11.00 hod. Sjednávání implementačních smluv, na co se často zapomíná
Zásady pro jednání o ceně
11.00 – 11.30 hod. Přestávka s občerstvením
11.30 – 13.00 hod. Vedení implementačních projektů a řízení celé implementace
Možnosti a výhody využití dotačních titulů na pořízení IS
Diskuse

 

Účastnický poplatek:
Členové HK ČR – 1.452,- Kč (1.200,- + 21% DPH)
Ostatní – 2.420,- Kč (2.000,- + 21% DPH)

Úhrada:
Platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 4. 3. 2013, jako variabilní symbol uveďte kód 1311, spec. symbol = vaše IČ.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192).

Poznámka:
Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192).

Uzávěrka přihlášek a plateb: 4. 3. 2013

Přihláška k vyplnění zde