VIAVIS střežíme podtatné

Odbornost

Máme prověrku NBU na stupeň DŮVĚRNÉ.

Jsme spoluautory „Národní strategie informační bezpečnosti ČR“.

Přednášíme na vysoké škole CEVRO INSTITUT v Praze a na Slezské univerzitě v Opavě.

Vypracováváme znalecké posudky pro orgány veřejné moci i privátní subjekty.

Jsme členy mezinárodní profesní asociace ISACA. – http://www.isaca.cz/

Prezentujeme svá odborná stanoviska v televizi a tisku.

Zásadně nezveřejňujeme jména svých bývalých ani stávajících klientů bez jejich vědomí a jen na základě jejich výslovného souhlasu.