VIAVIS střežíme podtatné

Konference „Kybernetická bezpečnost – Odpovědnost managementu za její zajištění“

22. dubna 2014 pořádala Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu konferenci na téma

„Kybernetická bezpečnost – Odpovědnost managementu za její zajištění“

Konference byla uspořádána především pro pro vedoucí pracovníky z oblasti veřejné správy a krizového řízení, ředitele krajských úřadů, ředitele Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a ostatních bezpečnostních sborů, manažery ze soukromého sektoru.

Konference se se účastnilo přes 90 osob.

 

Program:

 1. Přivítání účastníků – MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady vysoké školy CEVRO Institut a Ing. Martin Hanzal, předseda Sekce kybernetické a informační bezpečnosti AOBP
 2. Úvodní

  slovo – ředitel Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušan Navrátil

 3. Zákon o kybernetické bezpečnosti a povinnosti z něj plynoucí – Mgr. Jiří Malý, ředitel legislativního a právního odboru NBÚ
 4. Řízení kybernetické a informační bezpečnosti – Ing. Martin Hanzal, předseda SKIB AOBP
 5. Vzdělávání manažerů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti – Ing. Jiří Šedivý, vysoká škola CEVRO Institut
 6. Informace a jejich hodnota – Pavel Polok, VIAVIS a.s.
 7. Monitoring a šifrování jako prevence proti únikům informací – Tomáš Stranyánek, zakladatel SODATSW spol. s r.o.
 8. Bezpečnostní aspekty komunikační mobility – Dr. Ing. Richard Hartmann, TTC
 9. Veřejné zakázky v oblasti ICT technologií a vybrané odpovědnostní následky – Mgr.David Mareš, Ph.D., MT Legal
 10. Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci – Ing. František Kárský, prokurista a specialista pro nestandartní rizika Aon CEE, a.s.
 11. Úvodní slovo odpoledního bloku – Václav Klučka, poslanec, zpravodaj k zákonu o kybernetické bezpečnosti
 12. Současná situace a role NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti – Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele NBÚ
 13. Právní aspekty boje proti kybernetickému zločinu – Možnosti prevence a represe podle českého právního řádu – JUDr. Tomáš Sokol, vysoká škola CEVRO Institut
 14. Nebezpečí informací číhá všude – RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP
 15. Panelová diskuze – moderátor Ing. Martin Hanzal, předseda SKIB AOBP