Seminář pro zaměstnance

Kybernetické hrozby a bezpečné chování v kyberprostoru

Kybernetické hrozby a bezpečné chování v kyberprostoru


Cílem semináře je seznámení účastníků s riziky a hrozbami, které přináší používání moderních technologií v kyberprostoru. Prostřednictvím praktických příkladů a názorných živých ukázek získá účastník semináře povědomí o těchto rizicích a zároveň bude seznámen s možnými kroky, jak se lze proti nim chránit. Získané informace účastníci využijí nejen v zaměstnání, ale také ve svém osobním životě.

Obsah semináře


 • Základní principy, rizika a hrozby v kyberprostoru
 • Problematika cílených phishingových útoků s živou ukázkou zaslání podvržené zprávy
 • Možnosti a techniky sledování aktivit a odposlouchávání komunikace s živými ukázkami odposlechů
 • Identifikační stopy, které za sebou zanecháváme při pohybu v kybernetickém prostoru
 • Ochrana soukromí v kyberprostoru - sociální sítě
 • Mobilní zařízení z pohledu útočníka s živou ukázkou hacknutí mobilního zařízení
 • Možnosti obrany, základy bezpečného chování a opatření
 • Diskuse, zodpovězení otázek

Cílová skupina (seminář je určen)


 • pro všechny uživatele výpočetní techniky (PC, Notebook) a mobilních zařízení (mobil, tablet), a dále pak uživatele systémů pro komunikaci (e-mail, Messenger, Viber, WhatsApp, apod.) a sociálních sítí (např. Facebook, Instagram, TikTok, apod.)

Požadavek na vstupní znalosti účastníků


 • Nepředpokládáme žádné odborné znalosti z oboru ICT a kybernetické bezpečnosti
 • Předpokládáme běžnou uživatelskou dovednost práce s internetem a mobilním zařízením

Informace o semináři

Rozsah semináře 2 - 3 hodin v závislosti na rozsahu diskuze
Počet posluchačů do 30 osob
Cena za seminář 20.000 Kč bez DPH, 24.200 Kč s DPH
Místo a termín plnění dle požadavků klienta a dohody

Seminář na míru - jednotlivá témata semináře lze upravit dle vašich potřeb a zájmu.

Nezávazně poptat seminář »