Akreditovaný seminář MVČR

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR


Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými problémy souvisejícími s ochranou informací a osobních údajů v praxi v rámci úřadu - jako jsou například on-line a cloudové systémy, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů a podobně v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.). V návaznosti na seznámení s požadavky právních předpisů na oblast ochrany osobních údajů, následuje diskuze opatření k naplnění těchto požadavků.

Seminář nabízí posluchačům orientaci v poměrně složité problematice ochrany osobních údajů jako výchozí bod pro vnitřní posouzení, do jaké míry je u daného subjektu ochrana osobních údajů zajištěna, zda jsou kompetentní osoby dostatečně seznámeny a poučeny s jejich povinnostmi, zda daný subjekt naplňuje všechny zákonné požadavky pro zavedení nebo zdokonalení systému ochrany osobních údajů.

Akreditace


Cílová skupina


  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, včetně vedoucích úřadů

Informace o semináři

Rozsah semináře 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut)
Počet posluchačů do 25 osob (minimální počet je 15 osob)
Poplatek za účastníka 1.000 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Úředník/vedoucí úředník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Nezávazně poptat seminář »