Akreditovaný seminář MŠMT

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR v praxi

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR v praxi


Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými problémy a ochranou informací a osobních údajů v souvislosti s GDPR v praxi škol a školských zařízení, jako jsou například on-line systémy pro vedení školských agend, prezentace škol a školských zařízení, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.).

Seminář je určen pro všechny vedoucí pedagogy ve všech typech škol a školských zařízení, kteří přicházejí v rámci svého pracovního zařazení řeší problematiku osobních údajů. Praktická část semináře je přizpůsobena jednotlivým druhům škol. Seminář je připraven pro MŠ a malotřídní školy nebo ZŠ s prvním stupněm; ZŠ a SŠ; ZUŠ a DDM a další školská zařízení.

Akreditace


Cílová skupina


  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Zástupci ředitelů škol a školských zařízení
  • Výchovní poradci

Informace o semináři

Rozsah semináře 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut)
Počet posluchačů do 25 osob (minimální počet je 15 osob)
Poplatek za účastníka 1.000 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nezávazně poptat seminář »