Akreditovaný seminář MVČR

Obrana proti korupci

Obrana proti korupci


Cílem semináře je obeznámit úředníky a vedoucí úředníky se základními pojmy v oblasti korupce, seznámit je s nejčastějšími formami korupčního jednání na úřadech a připravit je, jak zvládat krizové situace při střetu s pachatelem korupčního jednání a následné postupy v procesu odhalování a prokazování korupčního jednání.

Úředníci si osvojí základní trestněprávní pojmy vztahující se ke korupčním deliktům (úplatkářství, úplatek, úřední osoba, formy trestné součinnosti ad.), druhy a výše trestů za jednotlivé trestné činy. Vysvětlení mechanizmu způsobu páchání těchto deliktů umožňuje úředníkům pochopit smysl preventivních opatření, která vedou k eliminování vzniku korupčních deliktů a jejich negativních dopadů na úředníka a jeho zaměstnavatele. Systém preventivních opatření je dokumentován na praktických příkladech.

Akreditace


Cílová skupina


  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, včetně vedoucích úřadů

Informace o semináři

Rozsah semináře 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut)
Počet posluchačů do 25 osob (minimální počet je 15 osob)
Poplatek za účastníka 1.500 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Úředník/vedoucí úředník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Nezávazně poptat seminář »