Akreditovaný seminář MŠMT

Bezpečné chování v kyberprostoru

Bezpečné chování v kyberprostoru


Jedinečný seminář, který vznikl na základě podnětů a analýzy potřeb škol a školských zařízení za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) plně využívá poznatků a příkladů z praxe. Není teoretickou „nalejvárnou“ plnou nezáživných pojmů pro odborníky v oblasti IT. Je zkušenostním a zážitkovým seminářem, který mohou všichni účastníci využít nejen ve své školní praxi, ale také ve svém osobním životě (mobil, e-mail, sociální sítě).

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními hrozbami a zásadami bezpečného chování v kyberprostoru. Posluchač získá povědomí o jeho vlastní roli při řešení kybernetické bezpečnosti a možnostech, jak může rizika úspěšného kybernetického útoku snížit. Seminář je určen pro všechny zaměstnance, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do styku s informační a výpočetní technikou.

Akreditace


Cílová skupina


  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé speciálních škol
  • Učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Informace o semináři (případně webináři)

Varianta semináře Varinata webináře
Rozsah semináře 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut) 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut)
Počet posluchačů do 20 osob (minimální počet je 10 osob) do 10 osob (minimální počet je 5 osob)
Poplatek za účastníka 1.750 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH) 1.250 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nezávazně poptat seminář »