Akreditovaný seminář MVČR

Bezpečné chování v kyberprostoru

Bezpečné chování v kyberprostoru


Cílem semináře je seznámit posluchače se základními hrozbami v kybernetickém prostoru a se zásadami bezpečného chování v kybernetickém prostoru. Posluchač získá povědomí o jeho vlastní roli při řešení kybernetické bezpečnosti a možnostech, jak může rizika úspěšného kybernetického útoku snížit.

Seminář je určen pro všechny úředníky, kteří v rámci výkonu svého povolání přicházejí do styku s informačními technologiemi a osobními údaji.

Akreditace


Cílová skupina


  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, včetně vedoucích úřadů

Informace o semináři

Rozsah semináře 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut)
Počet posluchačů do 25 osob (minimální počet je 15 osob)
Poplatek za účastníka 1.000 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Úředník/vedoucí úředník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Nezávazně poptat seminář »