Akreditovaný seminář MPSV

Bezpečné chování v kyberprostoru

Bezpečné chování v kyberprostoru


Jedná se o unikátní seminář - vzdělávací program, který vznikl na základě analýzy potřeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb a provozovatelů sociálních zařízení. Obsahuje nejen povinnou teoretickou část, ale převážná část semináře je zaměřena na ukázky reálných případů ze života a sdílení osobních i pracovních zkušeností lektorů.

Vzdělávací program je určen pro všechny pracovníky v manažerské, řídící funkci a pracovníky v sociálních službách (PSS). Poznatky získané na semináři, mohou všichni účastníci využít nejen při výkonu své práce nebo při poskytování sociálních služeb u svěřených klientů, ale také ve svém osobním život.

Cílové kompetence absolventa


  • je informován o známých i méně známých hrozbách kyberprostoru a dále má poznatky, jak se těmto hrozbám účinně bránit;
  • má povědomí o své vlastní roli při řešení kybernetické bezpečnosti a možnostech, jak může rizika úspěšného kybernetického útoku snížit;
  • je seznámen, se základním nastavením zabezpečení internetových služeb, sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok, …) nebo systémů pro komunikaci (e-mail, Messenger, Viber, WhatsApp, …);
  • je seznámen s podstatnými bezpečnostní návyky, jejichž dodržováním může on sám výrazně přispět ke zvýšení kybernetické bezpečnosti svého zaměstnavatele, sebe samého (využití získaných poznatků v osobním životě), ale také u svých klientů, kterým poskytuje sociální služby;
  • informace získané během vzdělávacího programu je schopen dále zprostředkovat, a tak následně edukovat svěřené klienty a informovat je o možných rizicích a následcích sdílení informací v kyberprostoru.

Akreditace


Cílová skupina


Program je určen pro pracovníky v manažerské, řídící funkci a dále pak pro pracovníky v sociálních službách (PSS) - oblast:

  • PSS - sociální prevence
  • PSS - sociální péče
  • PSS - sociální poradenství

Informace o semináři

Rozsah a forma semináře 6 hodin (6 x 45 min.), prezenční
Počet posluchačů do 30 osob (minimální počet je 15 osob)
Poplatek za účastníka 1.500 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Absolvent semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.

Nezávazně poptat seminář »