Podniková kriminalita - prevence a řešení

Seminář konaný ve spolupráci KHK Brno a VIAVIS a.s.

Podniková kriminalita - prevence a řešení


Podniková kriminalita nemá pouze přímý ekonomický dopad na společnost. Ohrožuje také její dobré jméno, devastuje firemní kulturu a motivaci poctivých zaměstnanců. Seminář vás seznámí s různými formami této kriminality, souborem opatření k prevenci a zmírnění následků takových činů.

Součástí semináře, určeného především zástupcům komerčních společností, budou vybrané reálné (anonymní) případy. Dozvíte se nejen důsledky, které tyto prohřešky přinesly – jasně vám sdělíme také konkrétní chyby v zabezpečení, které páchání deliktů umožnily.

Termín semináře


  • 3. 11. 2020

Místo konání


  • Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 569/3, 603 00 Brno

Program

8:30 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 9:30 Realita a iluze bezpečnosti
9:30 – 11:30 Podniková kriminalita – prevence a řešení z pohledu fyzické bezpečnosti
11:30 – 12:00 Přestávka
12:00 – 14:00 Informační kriminalita a kybernetické hrozby
14:00 Závěr

Přednášející


  • Ing. Vladimír Lazecký
  • Mgr. Vladimír Nesvadba
  • RNDr. Jiří Bartoš, Ph.D.

Účastnický poplatek


  • členové HK: ZDARMA
  • ostatní: 605 Kč s DPH

Po obdržení vaší přihlášky od nás obdržíte potvrzení o registraci. Účastnický poplatek uhraďte, prosím, bankovním převodem: účet č. 377350393/0300, variabilní symbol: 30031103. Daňový doklad vám bude zaslán obratem po připsání účastnického poplatku na účet. Součástí poplatku za seminář jsou studijní materiály a rovněž celodenní občerstvení. Přihlášku můžete stornovat nejpozději 7 dnů před konáním semináře (včetně dnů pracovního volna). V tomto případě bude účastnický poplatek vrácen v plné výši. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před akcí účtujeme 100% částky za kurz. Organizace může na seminář dle potřeby vyslat náhradníka, při neúčasti na semináři poplatek nevracíme.

Kontaktní osoba


  • Dagmar Sedláčková, sedlackova@rhkbrno.cz, +420 532 194 928

Nezávazně poptat seminář »