Řešení bezpečnostních incidentů

Pomáhámem, když jste napadeni - Ransomware, spyware, DDOS, útok na siť, servery nebo vaši identitu.

Řešení bezpečnostních incidentů


Riziko kybernetického incidentu lze významně snížit ale nikdy eliminovat zcela. Pokud se stanete jeho cílem, rychle a efektivně pomůžeme s jeho řešením:

  • poskytneme krizový management
  • pomůžeme snížit dopady incidentu
  • urychlíme znovuobnovení provozu
  • provedeme dokumentaci stop a vyšetření příčin
  • zpracujeme znalecké posudky a poskytneme součinnosti policii
  • navrhneme efektivní opatření ke snížení rizika opakování incidentu

V případě potřeba nám volejte na číslo +420 604 297 784, váš mail nemusí být funkční.

Kontaktujte nás »