Poradenství

Radíme s řešením vašich potřeb a situací v ICT a bezpečnosti.

Návrh a implementace efektivních procesů řízení ICT


Specializujeme se na menší a střední společnosti, pro jejichž management je ICT oblastí, kterou nemusí řídit efektivně. Pomůžeme vymyslet a uvést v život procesy řízení ICT tak, aby manažer, který není ICT odborníkem, byl schopen tuto oblast efektivně řídit.

Výběr informačního systému a posouzení vhodnosti a rizika nasazení


Každé nasazení nového informačního systému je pro klienta rizikový krok. Systém se kupuje obvykle na dobu 10 a více let. Přitom obvykle klient vůbec netuší o úskalích, kterými musí projít a rizika, která podstupuje. Našim partnerům tato rizika významně snižujeme a šetříme vysoké náklady.

Zpracování katalogu požadavků na informační systém


Obvykle jde o velmi podceňovanou oblast. Klientům zpracujeme soupis jejich požadavků, a to jazykem, kterému budou rozumět nejen oni, ale i případný uchazeč o dodávku informačního systému tak, aby byl schopen předložit korektní nabídku s minimem bílých míst.

Komplexní zajištění výběrového řízení


Klientům šetříme čas, nervy a náklady, plně převezmeme kompletní komunikaci s uchazeči o dodávku informačního systému, ověřování referencí, organizaci prezentací. Dbáme na to, ať všichni uchazeči mají stejné informace a klienti obdrží srovnatelné nabídky.

Sjednání věcně technického obsahu smluvní dokumentace


Nejsme advokátní kanceláří, ale na rozdíl od ní máme know how a obrovské zkušenosti z ICT. Svým klientům tak pomůžeme sjednat věcně technickou část smluv na pořízení, implementaci a následnou podporu ICT systémů. Vždy tak, abychom minimalizovali jejich rizika a zbytečné náklady.

Moderace projektů v kritických stavech


Není výjimkou, že projekt implementace informačního systému se dostává do kritického stavu a komunikace mezi klientem a dodavatelem je téměř nemožná. Pomáháme tyto stavy odblokovat a nalézt řešení projektu tak, ať jsou eliminovány dopady a vysoké náklady neúspěšného projektu.

Kontaktujte nás »