Penetrační testování

Při simulovaných útocích odhalíme slabiny v zajištění bezpečnosti informačních systémů, objektů i osob.

Simulování incidentů


Penetrační test je test odolnosti bezpečnostních mechanismů, procesů, případně rizikového chování zaměstnanců, simulací reálného bezpečnostního incidentu. Cílem tohoto simulovaného incidentu je obvykle získání důležité informace, proniknutí do informačního systému, interních prostor, pokus o vynesení výrobku apod.. Výstupem testu je analýza zjištěných slabin a návrh jejich odstranění.

Penetrační testy vždy navrhujeme na míru dle potřeb konkrétního zákazníka.

Penetrační testy informačních systémů


Prověřujeme bezpečnost informačních systémů, jejich odolnost vůči zátěži, chování a návyky uživatelů, chyby návrhu, konfigurační chyby, funkčnost bezpečnostních procesů a zda jsou testované systémy schopny odhalit incident a jak na něj reagují.

Penetrační testy objektů, budov, ostrahy


Zjišťujeme fyzickou bezpečnost objektů, přístupy, efektivitu ostrahy. Testujeme slabá místa zabezpečení efektivními postupy, včetně pokusu o simulaci neoprávněného průniku do prostor .

Penetrační testy pomocí sociálního inženýrství


Zjišťujeme návyky a chování zaměstnanců pomocí využití manipulativních sociotechnických metod . Ověřujeme, jaké informace jsou zaměstnanci ochotni poskytnout případnému útočníkovi, jak jsou odolní proti různým metodám sociálních útoků.

Protiteroristická odolnost


Zjišťujeme protiteroristickou odolnost a připravenost, úroveň ochrany měkkých cílů.

Kontaktujte nás »