Outsourcing

Ousourcing role manažera kybernetické bezpečnosti

Outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti zajišťuje výkon role manažera kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti) externistou.

Popis služby


 • Plnění role manažera kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky relevantních právních předpisů.
 • Zodpovědnost za:
  • systém řízení bezpečnosti informací
  • plánování, organizování a řízení realizace opatření, projektů a programů bezpečnosti informací
  • dosažení cílů stanovených relevantními právními předpisy ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu
 • Šetření kybernetických bezpečnostních incidentů
 • Vystupování jménem organizace vůči regulačním orgánům v oboru informační a kybernetické bezpečnosti
 • Poskytování součinnosti dalším rolím v rámci systému řízení bezpečnosti informací

Přínos a výhody


 • Nižší náklady, než v případě interního zaměstnance
 • Výhoda zastupitelnosti, v případě nemoci, dovolené, úmrtí, ukončení pracovního poměru aj.
 • Vyšší míra orientace a specifických znalostí v problematice bezpečnosti, díky týmu konzultantů a jejich každodenní praxi

Kontaktujte nás »