Outsourcing role Bezpečnostního manažera

Outsourcing role Bezpečnostního manažera zajišťuje plnění role Bezpečnostního manažera a Pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s požadavky relevantních právních předpisů externistou.

Popis služby


  • Plánování a řízení projektů a opatření v rámci kybernetické a informační bezpečnosti.
  • Plánování a řízení projektů a opatření v rámci fyzické bezpečnosti.
  • Plánování a řízení projektů a opatření k naplnění požadavků GDPR.
  • Ověřování a vyšetřování bezpečnostních incidentů.
  • Vystupování jménem organizace vůči regulačním orgánům.

Přínos a výhody


  • Nižší náklady, než v případě interního zaměstnance.
  • Výhoda zastupitelnosti, v případě nemoci, dovolené, úmrtí, ukončení pracovního poměru aj.
  • Vyšší míra orientace a specifických znalostí v problematice bezpečnosti, díky týmu konzultantů a jejich každodenní praxi.
  • Pokrytí více bezpečnostních oblastí najednou, díky víceoborovému týmu je umožněna lepší koordinace při plánování a řízení celkové bezpečnosti.

Kontaktujte nás »