Outsourcing

Outsourcing role bezpečnostního manažera

Outsourcing role bezpečnostního manažera zajišťuje plnění role bezpečnostního manažera a pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s požadavky relevantních právních předpisů externistou.

Popis služby


  • Plánování a řízení projektů a opatření v rámci kybernetické a informační bezpečnosti
  • Plánování a řízení projektů a opatření v rámci fyzické bezpečnosti
  • Plánování a řízení projektů a opatření k naplnění požadavků GDPR
  • Ověřování a vyšetřování bezpečnostních incidentů
  • Vystupování jménem organizace vůči regulačním orgánům

Přínos a výhody


  • Nižší náklady než v případě interního zaměstnance
  • Výhoda zastupitelnosti v případě nemoci, dovolené, úmrtí, ukončení pracovního poměru aj.
  • Vyšší míra orientace a specifických znalostí v problematice bezpečnosti, díky týmu konzultantů a jejich každodenní praxi
  • Pokrytí více bezpečnostních oblastí najednou, díky víceoborovému týmu je umožněna lepší koordinace při plánování a řízení celkové bezpečnosti

Kontaktujte nás »