Outsourcing role Auditora kybernetické bezpečnosti

Outsourcing role Auditora kybernetické bezpečnosti zajišťuje výkon role Auditora kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti) externistou.

Popis služby


  • Plnění role Auditora kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky relevantních právních předpisů.
  • Zodpovědnost za provádění auditu kybernetické bezpečnosti.

Přínos a výhody


  • Nižší náklady, než v případě interního zaměstnance.
  • Výhoda zastupitelnosti, v případě nemoci, dovolené, úmrtí, ukončení pracovního poměru aj.
  • Vyšší míra orientace a specifických znalostí v problematice bezpečnosti, díky týmu konzultantů a jejich každodenní praxi.

Kontaktujte nás »