Outsourcing

Outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti

Outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti zajišťuje výkon role architekta kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti) externistou.

Popis služby


  • Plnění role architekta kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky právních předpisů
  • Zodpovědnost za návrh implementace bezpečnostních opatření
  • Zodpovědnost za zajišťování architektury bezpečnosti
  • Poskytování součinnosti dalším rolím v rámci systému řízení bezpečnosti informací

Přínos a výhody


  • Nižší náklady, než v případě interního zaměstnance
  • Výhoda zastupitelnosti, v případě nemoci, dovolené, úmrtí, ukončení pracovního poměru aj.
  • Vyšší míra orientace a specifických znalostí v problematice bezpečnosti, díky týmu konzultantů a jejich každodenní praxi

Kontaktujte nás »