Outsourcing

Zajištujeme outsourcing rolí daných zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti a outsourcing dohledu a podpory informační a kybernetické bezpečnosti.

Outsourcing bezpečnostního manažera

Outsourcing role bezpečnostního manažera zajišťuje plnění role bezpečnostního manažera a pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s požadavky relevantních právních předpisů externistou. »»»

Ousourcing role manažera kybernetické bezpečnosti

Outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti zajišťuje výkon role manažera kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti) externistou. »»»

Outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti

Outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti zajišťuje výkon role architekta kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti) externistou. »»»

Outsourcing role auditora kybernetické bezpečnosti

Outsourcing role auditora kybernetické bezpečnosti zajišťuje výkon role auditora kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti) externistou. »»»

Outsourcing dohledu a podpory ICT a kybernetické bezpečnosti

Outsourcing dohledu a podpory ICT a kyber bezpečnosti zajišťuje dohled a podporu nad ICT a kybernetické bezpečností externistou či externím subjektem. »»»

Přínos a výhody


  • Nižší náklady, než v případě využití interního zaměstnance
  • Výhoda zastupitelnosti, v případě nemoci, dovolené, úmrtí, ukončení pracovního poměru aj.
  • Větší míra orientace a znalosti v problematice, díky týmu konzultantů a jejich každodenní praxi

Kontaktujte nás »