Ochrana měkkých cílů

Analýza zabezpečení fyzické ochrany v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Analýza zabezpečení fyzické ochrany v souvislosti s ochranou měkkých cílů ověří zabezpečení fyzické ochrany v oblasti technického zabezpečení, ostrahy, režimových a organizačních opatření, zejména pak z pohledu ochrany měkkých cílů.

Popis služby


 • Posouzení ochrany perimetru areálu a jednotlivých vybraných budov
 • Posouzení způsobu bezpečnostního zónování v objektech a ochrany jednotlivých bezpečnostních zón
 • Zhodnocení zpracování procedury lockdown a vyhodnocení systému vyrozumívání v případě vzniku krizových situací
 • Posouzení výkonu fyzické ostrahy objektu
 • Posouzení použitých technických prostředků k ochraně areálu a jednotlivých objektů
 • Posouzení organizačních a režimových opatření
 • Posouzení:
  • Popisu a vyhodnocení organizační struktury bezpečnostního managementu, práv a povinností jeho členů ve vztahu k ochraně měkkých cílů
  • Existence standardu zabezpečení fyzické ochrany objektu a standardů pro jednotlivé stupně ohrožení terorismem
  • Existence analýzy rizik v oblasti fyzické ochrany – zhodnocení rozsahu a kvality v případě jejího provedení
  • Existence bezpečnostního plánu měkkého cíle, zhodnocení jeho obsahu z pohledu všech relevantních požadavků
  • Existence, úplnost a kvalita katalogu typových činností pro zvládání krizových situací, např. útok se střelnou zbraní, nález podezřelého předmětu apod.
  • Existence správy bezpečnostních incidentů – vyhodnocení způsobu evidence a řešení bezpečnostních incidentů
 • Posouzení a návrh systému bezpečnostního vzdělávání bezpečnostního a ostatního personálu
 • Posouzení a návrh systému kontrol nastavených bezpečnostních procesů

Výstup


Písemná zpráva obsahující:

 • Závěrečná zpráva z analýzy opatření v oblasti fyzické ochrany
 • Doporučení bezpečnostních opatření

Doporučená kombinace


V případě zájmu o konkrétní nabídku či více informací nás kontaktujte.

Kontaktujte nás »