Vladimír Nesvadba

Konzultant

Pár vět o mně...


Jan Bonzcezk

Bezpečnostní problematikou se zabývám po celý svůj profesní život. Specializuji se na posuzování a tvorbu přijatých bezpečnostních opatření v oblastech fyzické, personální a administrativní bezpečnosti a ochranu osobních údajů.