Martin Dušek

Projektový ředitel

Pár vět o mně...


Martin Dušek

Jsem spoluzakladatelem naší společnosti. Mám na starosti oblast řízení realizací projektů. Odborně se specializuji na informační bezpečnost a jsem autorem metodik řízení rizik. Jsem soudním znalcem v oblasti informačních systémů, datových sítí a informační bezpečnosti.