Jan Bonczek

Certifikovný etický hacker

Pár vět o mně...


Jan Bonzcezk

Jsem bezpečnostní konzultant v oblasti IT, etický hacker, přednáším na vysoké škole, ale hlavně jsem nadšený DIY člověk, což nečekaně často využívám i v zaměstnání. Náplní mé práce je detailně pochopit nejenom to, jak hackeři útočí na vaše IT systémy a tyto chyby odhalit dříve než oni a pomoci vám se bránit, ale také pomoci vám při zvládání jakýchkoliv rizik spojených s IT. Své zkušenosti a znalosti se jako lektor kurzů v oblasti kybernetické bezpečnosti snažím předávat dál.

Ve volném čase mne můžete najít naprosto kdekoli od dílny až po hory :)