GDPR a ochrana osobních údajů

Pomáháme komplexně řešit a vést problematiku ochrany osobních údajů (GDPR), poskytujeme služby DPO.

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů - DPO


Nabízíme služby pověřence pro ochranu osobních údajů - DPO (Data Protection Officer). V rámci těchto služeb zajišťujeme celou škálu činností, která se k roli pověřence vztahuje s přesahem do řešení potřeb v obecnějších oblastech bezpečnosti.

Naplnění požadavků GDPR compliance


Dohlížíme na to, aby naši klienti plně splňovali požadavky aktuálních právních předpisů pro oblast ochrany osobních údajů. Našim klientům nabízíme konzultace, audity a další spolupráci při vedení a zavádění GDPR do jejich prostředí.

Školení


Poskytujeme školení a akreditované semináře pokrývající komplexní problematiku ochrany osobních údajů, bližší informace najdete v sekci vzdělávání.

Kontaktujte nás »