Projekt EU

Informace k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnancůInformace k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců


Naše společnost zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012032 a pod názvem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti VIAVIS a.s. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Vybraní zaměstnanci budou zvyšovat své znalosti v těchto aktivitách: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání a Interní lektor. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.