Bezpečnost

Zajistíme na míru implementaci opatření informační, kybernetické a fyzické bezpečnosti.

Informační bezpečnost


Poskytujeme komplexní řešení informační bezpečnosti. Implementujeme ISMS dle standardů řady ČSN ISO/IEC 27000. Řešíme praktické problémy ochrany obchodního tajemství a know how. Navrhujeme architekturu ICT bezpečnosti. Řešíme efektivně bezpečnostní incidenty. Provádíme technické i procesní audity.

Kybernetická bezpečnost


Řešíme naplnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti. Outsourcujeme role architekta, manažera a auditora kybernetické bezpečnosti. Navrhujeme architekturu systémů kybernetické bezpečnosti. Identifikujeme a rychle řešíme kybernetické incidenty. Provádíme audit kybernetické bezpečnosti.

Fyzická bezpečnost


Navrhujeme systémy a režim zabezpečení objektů. Pomáháme s výběrem ostrahy. Řešíme incidenty a auditujeme.

Osobní bezpečnost


Pomůžeme se zajištěním osobní bezpečnosti. Poskytujeme bezpečnostní koučing a vytváříme bezpečnostní návyky. Identifikujeme rizika, navrhujeme protiopatření.

 

Kontaktujte nás »