Aktuality

Pořád se u nás něco děje :)

Informace k projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti VIAVIS a.s.


Společnost VIAVIS a.s. zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012032 a pod názvem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti VIAVIS a.s. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Vybraní zaměstnanci budou zvyšovat své znalosti v těchto aktivitách: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání a Interní lektor. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

Společnost VIAVIS a.s. akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


Dne 29. srpna 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci společnosti VIAVIS a.s. jako vzdělávací instituci (pod č.j.: MSMT-29089/2019-1).

 

Zároveň byly akreditovány tyto vzdělávací programy na téma:

  • Problematika bezpečnosti pedagogů, dětí, žáků studentů pro vedoucí pedagogické pracovníky
  • Pedagogický pracovník v ohrožení, komunikace a chování při mimořádných událostech
  • Bezpečné chování v kyberprostoru
  • Problematika ochrany osobních údajů a GDPR v praxi 

Rozhodnutí ministerstva o udělení akreditace – vzdělávací instituce a  a vzdělávací programy.

Společnost VIAVIS a.s. akreditována Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce


Dne 8. dubna 2019 Ministerstvo vnitra ČR znovu udělilo akreditaci společnosti VIAVIS a.s. jako vzdělávací instituci, s číslem AK/I-6/2019.
Zároveň byl akreditován také vzdělávací program na téma „Problematika ochrany osobních údajů a GDPR“, s číslem AK/PV-191/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky a s číslem AK/VE-113/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.

Rozhodnutí ministerstva o udělení akreditace: