Akreditovaný seminář

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR


Cílem semináře je také seznámit účastníky s praktickými problémy souvisejícími s ochranou informací a osobních údajů v praxi organizací a firem, jako jsou například on-line a cloudové systémy, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů a podobně v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.). V návaznosti na seznámení s požadavky právních předpisů na oblast ochrany osobních údajů, následuje diskuze opatření k naplnění těchto požadavků.

Seminář nabízí posluchačům orientaci v poměrně složité problematice ochrany osobních údajů jako výchozí bod pro vnitřní posouzení, do jaké míry je u daného subjektu ochrana osobních údajů zajištěna, zda jsou kompetentní osoby dostatečně seznámeny a poučeny s jejich povinnostmi, zda daný subjekt naplňuje všechny zákonné požadavky a vodítkem pro zavedení nebo zdokonalení systému ochrany osobních údajů.Seminář je určen pro cílovou skupinu vedoucích pedagogů, která se při výkonu své práce dostává do situací, které mohou ohrozit osobní bezpečnost dětí, žáků a studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců, příp. jejich reputaci a soukromí. V tématech a příkladech z praxe budou zohledněna specifika jednotlivých druhů škol a školských zařízení, pro které budou semináře organizovány.

Akreditace


  • MVČR č.: AK/PV-191-2019 - průběžné vzdělávání pro úředníky
  • MVČR č.: AK/VE-113/2019 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Cílová skupina


  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, včetně vedoucích úřadů

Informace o semináři

Rozsah semináře 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut)
Počet posluchačů do 25 osob
Poplatek za účastníka 1.000 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Úředník/vedoucí úředník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Nezávazně poptat seminář »