Akreditovaný seminář

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR v praxi

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR v praxi


Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými problémy a ochranou informací a osobních údajů v souvislosti s GDPR v praxi škol a školských zařízení, jako jsou například on-line systémy pro vedení školských agend, prezentace škol a školských zařízení, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.).Cílem semináře je také seznámit účastníky s praktickými problémy souvisejícími s ochranou informací a osobních údajů v praxi organizací a firem, jako jsou například on-line a cloudové systémy, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů a podobně v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.). V návaznosti na seznámení s požadavky právních předpisů na oblast ochrany osobních údajů, následuje diskuze opatření k naplnění těchto požadavků.

Seminář je určen pro všechny vedoucí pedagogy ve všech typech škol a školských zařízení, kteří přicházejí v rámci svého pracovního zařazení řeší problematiku osobních údajů. Praktická část semináře je přizpůsobena jednotlivým druhům škol. Seminář je připraven pro MŠ a malotřídní školy nebo ZŠ s prvním stupněm; ZŠ a SŠ; ZUŠ a DDM a další školská zařízení.Seminář nabízí posluchačům orientaci v poměrně složité problematice ochrany osobních údajů jako výchozí bod pro vnitřní posouzení, do jaké míry je u daného subjektu ochrana osobních údajů zajištěna, zda jsou kompetentní osoby dostatečně seznámeny a poučeny s jejich povinnostmi, zda daný subjekt naplňuje všechny zákonné požadavky a vodítkem pro zavedení nebo zdokonalení systému ochrany osobních údajů.Seminář je určen pro cílovou skupinu vedoucích pedagogů, která se při výkonu své práce dostává do situací, které mohou ohrozit osobní bezpečnost dětí, žáků a studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců, příp. jejich reputaci a soukromí. V tématech a příkladech z praxe budou zohledněna specifika jednotlivých druhů škol a školských zařízení, pro které budou semináře organizovány.

Akreditace


  • MŠMT: VP 4/2019, pod č.j.: MSMT-15619/2019-2-701

Cílová skupina


  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Zástupci ředitelů škol a školských zařízení
  • Výchovní poradci

Informace o semináři

Rozsah semináře 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut)
Počet posluchačů 25 osob (minimální počet je 15 osob)
Poplatek za účastníka 1.000 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nezávazně poptat seminář »