Akreditovaný seminář

Bezpečné chování v kyberprostoru

Bezpečné chování v kyberprostoru


Jedinečný seminář, který vznikl na základě podnětů a analýzy potřeb škol a školských zařízení. za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) plně využívá poznatků a příkladů z praxe. Není teoretickou „nalejvárnou“ plnou nezáživných pojmů pro odborníky v oblasti IT. Je zkušenostním a zážitkovým seminářem, který mohou všichni účastníci využít nejen ve své školní praxi, ale také ve svém osobním životě (mobil, e-mail, sociální sítě).Cílem semináře je také seznámit účastníky s praktickými problémy souvisejícími s ochranou informací a osobních údajů v praxi organizací a firem, jako jsou například on-line a cloudové systémy, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů a podobně v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.). V návaznosti na seznámení s požadavky právních předpisů na oblast ochrany osobních údajů, následuje diskuze opatření k naplnění těchto požadavků.

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními hrozbami v kybernetickém prostoru a se zásadami bezpečného chování v kybernetickém prostoru. Posluchač získá povědomí o jeho vlastní roli při řešení kybernetické bezpečnosti a možnostech, jak může rizika úspěšného kybernetického útoku snížit.Seminář nabízí posluchačům orientaci v poměrně složité problematice ochrany osobních údajů jako výchozí bod pro vnitřní posouzení, do jaké míry je u daného subjektu ochrana osobních údajů zajištěna, zda jsou kompetentní osoby dostatečně seznámeny a poučeny s jejich povinnostmi, zda daný subjekt naplňuje všechny zákonné požadavky a vodítkem pro zavedení nebo zdokonalení systému ochrany osobních údajů.Seminář je určen pro cílovou skupinu vedoucích pedagogů, která se při výkonu své práce dostává do situací, které mohou ohrozit osobní bezpečnost dětí, žáků a studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců, příp. jejich reputaci a soukromí. V tématech a příkladech z praxe budou zohledněna specifika jednotlivých druhů škol a školských zařízení, pro které budou semináře organizovány. Seminář je určen pro všechny zaměstnance, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do styku s informační a výpočetní technikou.

Akreditace


  • MŠMT: VP 3/2019, pod č.j.: MSMT-15619/2019-2-701

Cílová skupina


  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé speciálních škol
  • Učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Informace o semináři

Rozsah semináře 6 vyučovacích hodin (6 x 45 minut)
Počet posluchačů do 20 osob (minimální počet je 10 osob)
Poplatek za účastníka 1.750 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nezávazně poptat seminář »