VIAVIS střežíme podtatné

Nákup a logistika

NEVIDĚLI MU NA RUCE
Zaměstnanec si na počítačích zaměstnavatele provozoval svůj vývoj – práci na svou živnost. Využíval drahý specializovaný konstrukční software, který byl finančně nad jeho soukromé možnosti. Protože však pro specifické výpočty potřeboval modul, který nevlastnil ani jeho zaměstnavatel, stáhl jej z internetu a použil. Tento software se však zaregistroval u svého výrobce a překvapenému zaměstnavateli přišla faktura za použitou licenci v řádu mnoha statisíců.
/Prakticky každý druhý zaměstnanec poškodí firmu, pokud mu z toho plyne osobní prospěch./

HURÁ NA DOVOLENOU
Vytipovaní zaměstnanci nákupu byli motivováni prodejci, aby nakupovali u nich a informovali je o případných výhodnějších nabídkách konkurence.
Dostávali „svou odměnu“ ve formě dovolených. K zasílání informací používali beze studu oficiální firemní maily….
/Jste si jistí, že vaši nákupčí vybrali dodavatele opravdu podle svého nejlepšího svědomí?/

PRAVDA? NE VŽDY VÍTĚZÍ
Ekonomka velké společnosti si založila s přítelem firmu a na základě znalostí podmínek v podniku kde pracovala, začala nakupovat zboží od svého s.r.o.
Zaměstnavatelé na to přišli a začali neodborně monitorovat její činnost. Následně na základě těchto „důkazů“ a ve víře ve svou oprávněnou pravdu, ji propustili a obrátili se na soud. Výsledkem bylo to, že se museli ekonomce omluvit, doplatit jí ušlou mzdu a přijmout ji zpět.
/Ukradli vám informaci? Máte podezření, že se vám ztrácí vaše zboží a nechcete volat policii?  Jsme diskrétní!/