VIAVIS střežíme podtatné

IT

TVŮJ VELKÝ BRATR „AJŤÁK“
Naše praxe ukazuje, že si většina z nich čte a zálohuje vaše maily. Víte, že jste pak zcela v jejich rukách?
/Jste si jisti, že nečtou i vaši poštu?/

KOLEČKO SE POLÁMALO …
Společnost mající asi 70 zaměstnanců fungovala do doby, než se její „ajťák“ utopil na dovolené. Najednou nefungovalo nic! Opětovné „nahození“ všech systémů stálo čas a mnoho peněz.
/Co se stane, když se zítra váš „ajťák“ zabije nebo se s ním budete chtít rozloučit?/

ZÁKAZY JSOU NA BLBOST IMUNNÍ
Společnost mnoho let pracovala na inovativním technickém řešení. Nový zaměstnanec díky neznalosti poslal jako součást nabídky pro klíčového zákazníka kompletní dokumentaci k inovativnímu výrobku. Klíčový zákazník poznal hodnotu dokumentace, začlenil výrobek do mírně pozměněného celku a nechal patentovat.
/Myslíte, že zakázáním flešek jste vyřešili problém zcizení dat?/

PÍSEČEK A BÁBOVIČKY
Dlouholetý počítačový odborník- zaměstnanec, žádal poměrně často svého zaměstnavatele o koupi nového hardware s různým zdůvodněním proč.
Poté, co se na nás jeho zaměstnavatel obrátil, zjistili jsme, že počítačové vybavení společnosti je neúměrně předimenzované a navíc tzv. vyřazený hardware sloužil pracovníkovi k obchodování. Vznikla tak škoda v řádech miliónů korun.
/Nevíte, jak kontrolovat své lidi kolem počítačů? Nekupují si nepotřebné „hračky“? Co vlastně dělají?/

NEZNÁŠ? ZAPLATÍŠ!
Zákazník pořizoval drahý informační systém, který pro své podnikání nezbytně potřeboval. Dodavatele si vybral sám a nerozuměl návrhu předložených smluv. Tyto smlouvy jsou komplikované, kombinují právní pojmy a problematiku IT, řeší poskytnutí a užívání SW, jeho zavedení do provozu a následnou podporu. Nás si najal, abychom mu smlouvy zkontrolovali po věcné a technické stránce. Vstoupili jsme do smluvního vyjednávání, smlouvy upravili a sjednali tak, že v případě problémů s dodavatelem byly ztráty zákazníka minimalizovány. K této situaci bohužel došlo, ale náš zákazník nebyl poškozen ztrátovou investicí – vyšel bez finančních ztrát.
/Společnost obměňuje svůj informační systém zpravidla jednou za 10 let. Jakou máte šanci proti svým potencionálním dodavatelům, kteří dělají tuto práci každý den? Nechrání-li vás profesionální konzultant, bývají šance kupujícího, chránit úspěšně své zájmy, minimální./