VIAVIS střežíme podtatné

Co střežíme

Připravili jsme pro vás pár příběhů z naší praxe, abychom vám přiblížili, v čem spočívají naše služby.

Obchod

ZALOŽILI KONKURENČNÍ FIRMU
Část zaměstnanců – konstruktérů – si založila vlastní s.r.o. a od původního zaměstnavatele si sebou odnesla kompletní výrobní dokumentaci. Svému bývalému zaměstnavateli začali konkurovat – zejména nižší cenou (nemuseli odpisovat nákladné investice). Zaměstnavatel se bránil u soudu, soudce žalobu zamítl – nebyla vyřešena problematika obchodního tajemství, autorských práv apod.
/Co je obchodní tajemství? Co má smysl chránit patentem, ochrannou značkou, stupněm utajení a jak to udělat?/

MUSELI SI KOUPIT VLASTNÍ NÁPAD
Firma měla jedinečný nápad, který zásadně zlevňoval výrobu. Tento nápad nechala rozpracovat externí spolupracovníky, se kterými smluvně neošetřila problematiku autorských a jiných práv, nicméně plně financovala veškerý vývoj. Když pak chtěla přihlásit průmyslový vzor, zjistila, že si jej již přihlásili jimi najatí spolupracovníci a firmě, která financovala vývoj, nabídli licenci za milionové částky.
/Ztratíte-li informace nebo jsou jinak zneužity, pak na otázku policie, jak velká hodnota se vám ztratila – jaká vám vznikla škoda, můžete pouze odpovědět, že „VELKÁ“. Jistě sami cítíte, že pojem „VELKÁ“ není pro jakýkoli úřad relevantní. S naší pomocí se takovéto odpovědi vyhnete a můžete uplatňovat vzniklou škodu./

… a další
 

Výroba a vývoj

ZNAČKA, PATENT, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ? CO TO JE?
Zaměstnanec, SW vývojář, odešel z firmy a odnesl si software, jehož vývoj běžel roky, a který jeho zaměstnavatel financoval. Tento software mírně pozměnil a začal svému zaměstnavateli konkurovat a na jeho úkor získávat zákazníky.
Zaměstnavatel to bral jako přirozený konkurenční boj, než měl možnost se s konkurenčním řešením seznámit a zjistit, že jde o jím financovaný software. Zaměstnavatel tuto situaci řešil soudním sporem, kde však nebyl úspěšný, protože neměl řešenu problematiku ochrany obchodního tajemství.
/Víte jak zajistit, aby si vaši zaměstnanci nezaložili konkurenční společnost na základě toho, co se u vás naučili?/

NEMOCNÝ A CHUDÝ. PROČ?
Majitel společnosti havaroval na motorce a zranil se. Po dobu své nemocenské (cca 5 měsíců) přišel o klíčové zaměstnance, musel složitě urovnávat své vztahy s dodavateli a hlavně – jeho odbyt se skoro zastavil. Obrátil se na nás. Pomohli jsme mu znovu rozběhnout firmu a je velký předpoklad, že se už něco podobného nebude opakovat.
/Máte zajištěný provoz pro případ vaší nemoci? Víte, co kdo má dělat, v případě výpadku výroby tak, abyste byli poškozeni co nejméně?/

… a další
 

Nákup a logistika

PRAVDA? NE VŽDY VÍTĚZÍ
Ekonomka velké společnosti si založila s přítelem firmu a na základě znalostí podmínek v podniku kde pracovala, začala nakupovat zboží od svého s.r.o.
Zaměstnavatelé na to přišli a začali neodborně monitorovat její činnost. Následně na základě těchto „důkazů“ a ve víře ve svou oprávněnou pravdu, ji propustili a obrátili se na soud. Výsledkem bylo to, že se museli ekonomce omluvit, doplatit jí ušlou mzdu a přijmout ji zpět.
/Ukradli vám informaci? Máte podezření, že se vám ztrácí vaše zboží a nechcete volat policii? Jsme diskrétní!/

NEVIDĚLI MU NA RUCE
Zaměstnanec si na počítačích zaměstnavatele provozoval svůj vývoj – práci na svou živnost. Využíval drahý specializovaný konstrukční software, který byl finančně nad jeho soukromé možnosti. Protože však pro specifické výpočty potřeboval modul, který nevlastnil ani jeho zaměstnavatel, stáhl jej z internetu a použil. Tento software se však zaregistroval u svého výrobce a překvapenému zaměstnavateli přišla faktura za použitou licenci v řádu mnoha statisíců.
/Prakticky každý druhý zaměstnanec poškodí firmu, pokud mu z toho plyne osobní prospěch./

… a další
 
IT

NEZNÁŠ? ZAPLATÍŠ!
Zákazník pořizoval drahý informační systém, který pro své podnikání nezbytně potřeboval. Dodavatele si vybral sám a nerozuměl návrhu předložených smluv. Tyto smlouvy jsou komplikované, kombinují právní pojmy a problematiku IT, řeší poskytnutí a užívání SW, jeho zavedení do provozu a následnou podporu. Nás si najal, abychom mu smlouvy zkontrolovali po věcné a technické stránce. Vstoupili jsme do smluvního vyjednávání, smlouvy upravili a sjednali tak, že v případě problémů s dodavatelem byly ztráty zákazníka minimalizovány. K této situaci bohužel došlo, ale náš zákazník nebyl poškozen ztrátovou investicí – vyšel bez finančních ztrát.
/Společnost obměňuje svůj informační systém zpravidla jednou za 10 let. Jakou máte šanci proti svým potencionálním dodavatelům, kteří dělají tuto práci každý den? Nechrání-li vás profesionální konzultant, bývají šance kupujícího, chránit úspěšně své zájmy, minimální./

TVŮJ VELKÝ BRATR „AJŤÁK“
Naše praxe ukazuje, že si většina z nich čte a zálohuje vaše maily. Víte, že jste pak zcela v jejich rukách?
/Jste si jisti, že nečtou i vaši poštu?/

… a další