VIAVIS střežíme podtatné

Akreditovaný seminář „Problematika ochrany osobních údajů – zák. 101/2000 Sb.“

Společnost Viavis a.s. je nově držitelem akreditace č. AK/VE-133/2013 pro vzdělávací seminář s názvem Problematika ochrany osobních údajů – zák. 101/2000 Sb.

Cílem semináře je seznámit zejména zaměstnance úřadů, organizací, obchodních společností a dalších subjektů, kteří přicházejí v rámci svého pracovního zařazení do styku s osobními údaji, se základními pojmy z oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, povinnostmi subjektů, které osobní údaje zpracovávají, právy osob, jichž se ochrana osobních údajů dotýká a v neposlední řadě s některými problémy praxe. Zejména pak ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (např. § 316 zákoníku práce k zákazu narušování

http://blog.socrato.com/blog/fedex-overnight-viagra+http://tarantis.com.br/jee/best-prices-cialis+levitra online without prescription+buy real cialis online+http://www.drumlinebattle.com/xiw/prescription-cialis-in-us/+125 mg viagra+generic levitra online+generic cialis on line

soukromí zaměstnance na pracovišti).