VIAVIS střežíme podtatné

6. Úskalí outsourcingového vztahu

Seminář je určen všem, kteří uvažují o zajištění některých svých služeb v oblasti IT nebo ochrany informací formou outsourcingu. Outsourcing má své nesporné výhody. Patří mezi ně zejména přenesení odpovědnosti za výsledek a škodu, obchodní vztah řídící se obchodním zákoníkem, ne zákoníkem práce, flexibilitu v poskytování služeb a jejich ceně. Velice často však původní očekávání zlepšení procesů díky jejich outsourcingu nejsou naplněna. A zároveň velice často je tato skutečnost daná stejnými a opakujícími se chybami.

Seminář posluchače uvede do problematiky outsourcingu v oblasti informačních systémů a ochrany informací. Zhodnotí a na příkladech demonstruje situace, kdy je outsourcing vhodný a kdy naopak ne. Posluchači budou dále seznámeni s moderními způsoby řízení a hodnocení outsourcingu, řešením jeho krizových situací a způsoby eliminace největších rizik, které outsourcing přináší. Při přípravě semináře byly využity zkušenosti z ustavení a řízení největších outsourcingů v oblasti IT v České republice.

Obsah semináře:

  • nutné podmínky pro úspěšnost projektu outsourcingu
  • specifika jednotlivých modelů outsourcingu
  • analýza rizik outsourcingu
  • outsourcingové modely
  • principy smluvního vztahu
  • principy řízení a měření úspěšnosti outsourcingu
  • příprava na mimořádné situace a nepřátelské převzetí outsourcingu zpět

Rozsah semináře:         cca 5 – 6 hodin v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:        do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s dlouholetou praxí v oblasti outsourcingů, řešení outsourcingových projektů a s rozsáhlou přednáškovou činností.

Cena semináře:              26.000 Kč bez DPH, cena s DPH 31.460 Kč