VIAVIS střežíme podtatné

9. Obrana proti korupci pro zaměstnance

Seminář je určen všem zaměstnancům privátních společností, kteří mohou přicházet do styku s osobami s dispozicí ke korupčnímu jednání. Vychází přitom z premisy, že poctivý zaměstnanec nechce být korumpován. Cílem semináře tedy není návod, jak korupci skrýt nebo se vyhnout trestní odpovědnosti, ale jak se korupci účinně bránit.

Korupční jednání není jen doménou úředních osob, jak se často mylně domníváme, ale vyskytuje se často i v podnikatelské sféře, aniž musí nutně jít o vztah podnikatel – úřad. Korupce v obchodních vztazích není výjimkou.

Obsah semináře:

  • problematika korupce z trestněprávního hlediska
  • následky korupčního jednání, jejich dopad na posluchače a jeho zaměstnavatele
  • seznámení s jednotlivými metodami korupčního jednání
  • prezentace doporučeného postupu pro konkrétní situace
  • preventivní opatření vedoucí k eliminaci korupčního jednání
  • vaše právo a povinnosti při jednání s orgány činnými v trestním řízení

Rozsah semináře:                cca 3-5 hodin v závislosti na rozsahu diskuse

Seminář je zajišťován lektorem s praxí v oblasti trestního práva, mj. se specializací na korupční delikty, včetně přednáškové činnosti na mezinárodních konferencích.

Počet posluchačů:               do 15 osob

Cena semináře:                    14.000 Kč bez DPH, cena s DPH 16.940 Kč