VIAVIS střežíme podtatné

5. Jak vybrat informační systém

Seminář je určen všem, kteří uvažují o nákupu nového informačního systému, nebo nahrazení stávajícího systému novým. Tento krok je vždy krokem riskantním, protože životnost této investice musí být plánována ideálně na deset let. Na straně toho, kdo nový systém kupuje, proto obvykle chybí zkušenost s touto problematikou, na druhé straně obchodního vztahu je profesionál, který realizuje několik podobných projektů ročně.  Cílem semináře je proto poskytnout základní orientaci v problematice a úskalích, která je nutno překonat.

Seminář posluchače uvede do problematiky specifika nákupu informačních systémů, služeb jejich implementací a jejich následné podpory a údržby. Jsou prezentovány jednotlivé etapy výběru informačního systému, zkušenosti se způsobem vytvoření zadávací dokumentace, ověřování referencí a sjednání smluvního vztahu. Část přednášky je věnována i projektovému managementu přizpůsobenému přednášené problematice.

Obsah semináře:

  • nutné podmínky pro úspěšnost projektu výběru nového informačního systému
  • specifika projektů výběrů a implementací informačních systémů, ohrožující faktory
  • zadávací dokumentace
  • způsoby organizace výběrového řízení
  • principy sjednání smluvního vztahu
  • cenová vyjednávání
  • specifika projektového managementu v implementačních projektech

Rozsah semináře:          cca 5 – 6 hodin v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:        do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s dlouholetou praxí v oblasti znalostních konzultací a vedení implementačních projektů s rozsáhlou přednáškovou činností.

Cena semináře:              26.000 Kč bez DPH, cena s DPH 31.460 Kč