VIAVIS střežíme podtatné

7. Problematika ochrany osobních údajů – zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – pro zaměstnance

Seminář posluchače uvede do problematiky ochrany osobních údajů jako nedílné součásti ochrany informací. Cílem semináře je seznámit účastníky s relevantními požadavky právních předpisů ČR na oblast ochrany informací. Podrobně vysvětlit základní pojmy a principy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Rozvinout dovednosti a znalosti, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby byli schopni reagovat přiměřeným způsobem na požadavky v oblasti ochrany osobních údajů. V rámci semináře bude poukázáno jak rozpoznat nedostatky v bezpečnosti a ochraně osobních údajů a jak reagovat na bezpečnostní incident. Cílem semináře je také seznámit zaměstnance a pomoci jim osvojit si základní principy bezpečného používání ICT.

Seminář lze modifikovat tak, aby byla naplněna povinnost proškolit zaměstnance v dané problematice a začlenit do ní stávající interní předpisy organizace v oblasti ochrany osobních údajů. Není součástí základní osnovy semináře, ale lze ji přizpůsobit dle dodatečných požadavků zadavatele.

Obsah semináře:

 • Úvod a principy ochrany informací, důvody pro řešení bezpečnosti informací
 • Identifikace regulatorních požadavků spojených s provozem IT a bezpečností informací
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Základní pojmy ochrany osobních údajů
 • Základní principy ochrany osobních údajů
 • Požadavky na správce a zpracovatele osobních údajů
 • Požadovaná opatření v oblasti ochrany osobních údajů
 • Aplikace požadavků v oblasti ochrany osobních údajů v podmínkách obcí
 • Vybrané otázky bezpečnosti informací
  • Fyzická bezpečnost
  • Personální bezpečnost
  • Organizační bezpečnost
  • Vybrané otázky bezpečnosti IT
  • Komunikace/Internet
  • Mobilní technika
  • Ochrana proti škodlivému software

 

Rozsah semináře:        cca 3 hodiny v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:       do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s dlouholetou praxí v oblasti ochrany informací a ochrany osobních údajů.

Cena semináře:             14.000 Kč bez DPH, cena s DPH 16.940 Kč