VIAVIS střežíme podtatné

1. Problematika socioútoku a informace

Tento seminář je zaměřen na specifickou problematiku využití metod sociálního inženýrství k neoprávněnému získávání informací. Sociální inženýrství jako pojem vznikl v USA, zde je použit přesnější pojem socioútok.

Seminář posluchače jednak uvede do problematiky specifika práce s informacemi, zejména ve vztahu k jejich hodnotě. Definuje informaci jako pracovní nástroj a majetek, nejen osobní ale i firemní.
Na mnoha příkladech z praxe je demonstrován kontrast mezi hmotnou věcí a informací, kdy se často prokázalo, že ztráta důležité informace způsobila větší škodu než ztráta hmotné věci. Dále budou posluchači teoreticky i prakticky seznámeni se socioútoky, jejich možnými typy, situacemi kdy nastávají, jak se obvykle projevují a co bývá cílem těchto útoků. Naučí se rozpoznávat základní typy socioútoků, správně na ně reagovat a základní techniky obrany.

Obsah semináře:

  • definice informace jako pracovního nástroje, hodnotného majetku osobního i firemního
  • úvod do problematiky socioútoků
  • způsoby ochrany proti socioútokům
  • řešení bezpečnostních incidentů
  • závazné související právní normy z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopady pro tuto oblast

Rozsah semináře:          cca 3 hodiny v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:        do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s dlouholetou praxí v oblasti ochrany informací, mj. se specializací na social engineering.

Cena semináře:              14.000 Kč bez DPH, cena s DPH 16.940 Kč