VIAVIS střežíme podtatné

3. Obrana proti sledování

Cílem tohoto specializovaného semináře je seznámit posluchače se současnou právní úpravou ochrany proti nedovolenému sledování a možnostmi obrany proti tomuto sledování. Posluchači budou dále seznámeni s metodami osobního sledování prováděného buď soukromými osobami, nebo firmami a obranou proti tomuto sledování (sledování chodců, sledování řidičů motorových vozidel, monitorování tel. hovorů, mailové a elektronické komunikace obecně, odposlechy operativní technikou). Dále pak proškolení základních principů spočívajících v chování sledovaného až po tzv. kontrasledování.

Účelem semináře není seznámit posluchače se způsoby sledování prováděného policií a dalšími institucemi, které jsou k tomu oprávněny. Sledování tohoto typu je prováděno vysoce profesionálním způsobem za využití špičkových technických prostředků, kterými soukromé osoby v takové šíři nedisponují, a které jsou pro laika ve vysoké míře pravděpodobnosti neodhalitelné. Posluchači jsou však připraveni na sofistikované způsoby sledování využívané soukromými osobami a firmami.

Obsah semináře:

  • stručný přehled a seznámení s právními předpisy upravujícími danou oblast
  • pojem sledování a jeho základní metody
  • využití technických prostředků při sledování a jeho dokumentování
  • obecné zásady obrany proti sledování
  • specifika obrany proti sledování IT prostředky a odposlechem telefony
  • specifika obrany sledování při jízdě vozidlem
  • shrnutí a závěrečná praktická doporučení, součástí školení je rozbor typových situací

Rozsah seminář             cca 5 – 6 hodin v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:        do 10 osob

Seminář je zajišťován lektorem s téměř dvacetiletou praxí v oblasti trestního práva a lektorem s profesionální praxí v oblasti fyzické a IT ochrany osob a kontrasledování.

Cena semináře:              33.000 Kč bez DPH, cena s DPH 39.930 Kč