VIAVIS střežíme podtatné

2. Zásady a ochrana při jednání s policií

Cílem semináře je seznámit osoby na vysokých manažerských pozicích, většinové akcionáře, zejména podnikatelsky významné osoby, s institutem zadržení využívaným v trestním právu, metodami a prostředky jeho naplnění, včetně souvisejících úkonů, s důrazem na práva a povinnosti zadržených osob. Seminář se dotýká i velmi citlivého tématu – zneužití bezpečnostních sborů a justičních orgánů v procesu cílené diskreditace a kriminalizace osob v konkurenčním podnikatelském prostředí a přináší praktické rady, jak v uvedených případech legálně postupovat, a to až do doby, kdy je zadrženému k dispozici obhájce.

Posluchači se dozví, jak jednotlivé úkony v praxi probíhají, co se skrývá za jednotlivými ustanoveními trestního řádu a jak jsou tato ustanovení naplňována. Jednotlivá témata jsou vysvětlena a demonstrována na konkrétních kauzách, za současného zachování anonymity zveřejňovaných údajů a dodržování dalších zásad ochrany informací. Účelem školení není návod, jak znemožnit orgánům činným v trestním řízení naplnění jejich legitimních oprávnění, ale upozornit na některá „bílá místa na mapě“ v procesu dokazování a na vazby spojené s ohrožením podnikání, nepřiměřeným zásahem do základních lidských práv a svobod, osobní bezpečnosti zadrženého a jeho nejbližších.

 Obsah semináře:

  • vliv osobních a firemních vazeb na bezpečnost jednotlivce
  • vysvětlení pojmu dokazování, jeho rozsah, hodnocení a účinnost důkazu, dokazování v praxi, možnost zneužití zajištěných důkazů
  • právní úprava a důvody zadržení podezřelého, účel zadržení, obhajoba a preventivní opatření pro případ zadržení, ochrana rodiny
  • právní úprava a důvody pro zajištění věcí, rizika spojená s vydáním věci
  • osobní, domovní a další prohlídky, jejich průběh a důsledky pro zadrženého, zásady protokolace
  • další úkony směřující k zajištění majetku podezřelého a omezení dispozice s ním

Rozsah semináře:           cca 5 – 6 hodin v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:          do 20 osob

Seminář je zajišťován lektorem s více než dvacetiletou praxí v oblasti trestního práva, včetně kriminality policistů, se znalostí činnosti státních orgánů, kde sám dlouhá léta působil.

Cena semináře:                33.000 Kč bez DPH, cena s DPH 39.930 Kč