VIAVIS střežíme podtatné

15 – Obrana proti korupci – akreditace MVČR č. AK/PV-171/2013 – pro zaměstnance úřadů

Cílem semináře je seznámit zejména zaměstnance úřadů, veřejných organizací a dalších subjektů, kteří přicházejí do styku s osobami s dispozicí ke korupčnímu jednání.

Úvodem semináře je vysvětlen pojem korupce, a to jak z pohledu společenského, tak z pohledu trestněprávního, vztahy mezi osobou nabízející nebo požadující úplatek a příjemcem úplatku a z toho vyplývající trestní odpovědnost. Posluchači jsou seznámeni s jednotlivými formami korupčního jednání demonstrovanými na konkrétních případech a současnou judikaturou. Cílem této části semináře je vysvětlit mechanismus způsobu páchání tohoto druhu kriminality.

Následuje prezentace doporučeného postupu pro konkrétní situace, včetně možných variantních řešení s cílem minimalizovat dopad jak na posluchače, tak na jeho zaměstnavatele.

Stručný exkurz do činnosti orgánů činných v trestním řízení v procesu odhalování a prokazování korupce poodhalí posluchačům problematiku trestního řízení v těch částech, které se jich mohou přímo dotýkat, seznámí je zejména s jejich právy a povinnostmi vůči těmto orgánům a možnostmi ochrany před pachateli korupčních deliktů.

Obsah semináře:

  • problematika korupce z trestněprávního hlediska
  • následky korupčního jednání, jejich dopadem na posluchače a jeho zaměstnavatele
  • protikorupčními opatření
  • vaše právo a povinnosti při jednání s orgány činnými v trestním řízení

 

Rozsah semináře:                cca 6 hodin v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:               do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s praxí v oblasti bezpečnosti a obrany proti korupci, včetně přednáškové činnosti na mezinárodních konferencích.

Cena semináře:                    14.000 Kč bez DPH, cena s DPH 16.940 Kč