VIAVIS střežíme podtatné

12 – Regulace monitoringu zaměstnanců a ochrany osobních údajů

Cílem semináře je seznámit zejména vedoucí pracovníky, kteří přicházejí v rámci svého pracovního zařazení do styku s osobními údaji zaměstnanců, se základními principy regulace monitoringu činnosti zaměstnanců na pracovišti v kontextu ochrany informací a ochrany osobních údajů. Přehledně a srozumitelně budou vysvětleny práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele. Současně může být seminář vodítkem pro zavedení nebo zdokonalení systému ochrany osobních údajů

Východiskem je přehledná informace o relevantních požadavcích právních předpisů, zejména požadavcích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 316 zákoníku práce k zákazu narušování soukromí zaměstnance na pracovišti).

Obsah semináře:

  • seznámení účastníků se základními principy ochrany informací
  • seznámení účastníků s relevantními požadavky právních předpisů ČR na oblast ochrany informací
  • základní pojmy a principy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • základy regulace monitoringu zaměstnanců na pracovišti
  • rozvinutí dovedností a znalostí, které vedoucí zaměstnanci potřebují k tomu, aby byli schopni reagovat přiměřeným způsobem na požadavky v oblasti monitoringu zaměstnanců a ochrany osobních údajů

 

Rozsah semináře:          cca 2 – 3 hodiny v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:         do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s praxí v oblasti ochrany osobních údajů, včetně přednáškové činnosti na mezinárodních konferencích.

Cena semináře:                            14.000 Kč bez DPH, cena s DPH 16.940 Kč