VIAVIS střežíme podtatné

14 – Problematika ochrany osobních údajů – zák. 101/2000 Sb. – akreditace MVČR č. AK/PV-133/2013 – pro vedoucí pracovníky úřadů

Cílem semináře je seznámit zejména vedoucí pracovníky úřadů, organizací, poskytovatelů zdravotní péče a dalších subjektů, kteří přicházejí v rámci svého pracovního zařazení do styku s osobními údaji, se základními pojmy z oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dále s povinnostmi subjektů, které osobní údaje zpracovávají, právy osob, jichž se ochrana osobních údajů dotýká a v neposlední řadě s některými problémy praxe, zejména pak ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (např. § 316 zákoníku práce k zákazu narušování soukromí zaměstnance na pracovišti).

Obsah semináře:

  • seznámení účastníků se základními principy ochrany informací
  • seznámení účastníků s relevantními požadavky právních předpisů ČR na oblast ochrany informací
  • základní pojmy a principy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • rozvinutí dovedností a znalostí, které vedoucí zaměstnanci potřebují k tomu, aby byli schopni reagovat přiměřeným způsobem na požadavky v oblasti ochrany osobních údajů
  • demonstrace, jak rozpoznat nedostatky v bezpečnosti a ochraně osobních údajů a jak reagovat na bezpečnostní incident

Rozsah semináře:                cca 4 hodiny v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:               do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s praxí v oblasti ochrany osobních údajů, včetně přednáškové činnosti na mezinárodních konferencích.

Cena semináře:                    14.000 Kč bez DPH, cena s DPH 16.940 Kč