VIAVIS střežíme podtatné

11. Ochrana obchodního tajemství a know how

Seminář je určen zejména majitelům, společníkům a vedoucím zaměstnancům soukromých společností, kteří si uvědomují nutnost ochrany hodnotných informací. Těmito informacemi může být know how, obchodní informace, kalkulace, výrobní dokumentace, či cokoli jiného. Velice často se při své praxi setkáváme se situací, kdy dojde ke zcizení některých z těchto informací a společnosti vzniká nemalá škoda. Základní bezpečnostní opatření přitom je možné provést velmi rychle, efektivně a s nevelkými náklady.

Cílem semináře je jeho posluchače uvést do problematiky ochrany informací, zejména ochrany   obchodního tajemství, jak je definuje český právní řád. Na mnoha příkladech z praxe bude  demonstrováno, že existuje systematický a efektivní přístup k ochraně informací, který vede ke snížení rizik vzniku škod. Tento přístup je založen na práci s hodnotami a riziky a pro ochranu informací využívá zejména velmi efektivní opatření z oblasti sociotechnik.

Obsah semináře:

  • specifika problematiky ochrany informací;
  • základní rizika pro důvěrnost informací – zaměstnanci, obchodní partneři, okolní svět;
  • obchodní tajemství, využití pro ochranu know how;
  • systematické řešení ochrany informací;
  • sociotechniky;
  • bezpečnostní incidenty a jejich řešení;
  • ochrana soukromí.

Rozsah semináře:                cca 2 – 3 hodiny v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:               do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s dlouholetou praxí v oblasti ochrany informací, řešení speciálních projektů a s rozsáhlou přednáškovou a publikační činností.

Cena semináře:                    14.000 Kč bez DPH, cena s DPH 16.940 Kč