VIAVIS střežíme podtatné

10. Kontrola korupce pro vedoucí zaměstnance

Motto semináře:

„Nečestným je jedinec jen do té míry, do jaké mu nečestným dovolíme být.“

Seminář je určen všem vedoucím zaměstnancům soukromých společností, kteří mohou přicházet do styku se zaměstnanci s dispozicí ke korupčnímu jednání. V žádném případě není určen řadovým zaměstnancům. Cílem semináře je návod, jak korupci na vlastním pracovišti předcházet, jak ji detekovat na samém počátku a jak odhalit pachatele při současném zachování dobrého jména společnosti.

Korupci je třeba pochopit v širších souvislostech. Její podstatu, vazbu na systém přijatých opatření v oblasti personální bezpečnosti, souvislost s dalšími formami vnitropodnikové kriminality a v neposlední řadě uvědomění si důsledků pro zaměstnavatele. Objasnění těchto témat (alespoň v základní rovině) napomáhá k účinnějšímu boji s korupcí v řadách vlastních zaměstnanců.

Obsah semináře:

  • základní pojmy z oblasti korupce
  • seznámení s nejčastějšími metodami korupčního jednání zaměstnanců
  • představení doporučených opatřen vedoucích k minimalizaci vzniku korupčních deliktů
  • proces odhalování pachatelů těchto deliktů
  • vaše právo a povinnosti při jednání s orgány činnými v trestním řízení

Jako navazující službu nabízíme konzultace k provedení protikorupčních opatření na pracovištích zaměstnanců.

Rozsah semináře:                cca 3-5 hodin v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:               do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s praxí v oblasti trestního práva, mj. se specializací na korupční delikty, včetně přednáškové činnosti na mezinárodních konferencích.

Cena semináře:                    26.000 Kč bez DPH, cena s DPH 31.460 Kč