VIAVIS střežíme podtatné

Vzdělavání

Vzdělávání svých pracovníků je jedna z nejlevnějších forem zvyšování úrovně bezpečnosti společnosti. Naše semináře nejsou nezáživnou snůškou právních norem, ale jde o příklady z praxe s konkrétními závěry, podané zajímavou formou.

Odborná školení pro komerční společnosti

  1. Problematika socioútoku a informace více
  2. Zásady a ochrana při jednání s policií více
  3. Obrana proti sledování více
  4. Prevence a zvládání krizových situací při jednání s problémovými občany více
  5. Jak vybrat informační systém více
  6. Úskalí outsourcingového vztahu více
  7. Problematika ochrany osobních údajů – zák. 101/2000 Sb. pro zaměstnance více
  8. Problematika ochrany osobních údajů – zák. 101/2000 Sb. pro manažery více
  9. Obrana proti korupci – pro zaměstnance více
  10. Obrana proti korupci – pro manažery více
  11. Ochrana obchodního tajemství a know how více
  12. Regulace monitoringu zaměstnanců a ochrany osobních údajů více

Odborná školení s certifikací MVČR pro stání správu

  1. Problematika ochrany osobních údajů – zák. 101/2000 Sb. – akreditace MVČR č. AK/PV-172/2013 – pro úředníky více
  2. Problematika ochrany osobních údajů – zák. 101/2000 Sb. – akreditace MVČR č. AK/VE-133/2013 – pro vedoucí pracovníky úřadů více
  3. Obrana proti korupci – akreditace MVČR č. AK/PV-171/2013 – pro zaměstnance úřadů více
  4. Obrana proti korupci – akreditace MVČR č. AK/VE-132/2013 – pro vedoucí pracovníky úřadů více